Project portfolio

Terralytics is recent gestart. Een aantal projecten die ik hieronder benoem heb ik uitgevoerd bij Cobra groeninzicht. Dit overzicht zal snel worden aangevuld met projecten onder de vlag van Terralytics!

De GolfViewer is het kaartgerichte beheersysteem voor golfbanen van de Enk Groen & Golf. Het is gebaseerd op de webgis-applicatie Geonovation KaartViewer, maar inmiddels zover uitgebreid dat het met recht een eigen naam mag hebben. Een kleine greep uit de functies van de GolfViewer:

 • Automatisch volgen van maairobots
 • Schouwmodule voor golfbanen
 • Volledige PDF-rapportages met één druk op de knop inclusief kaarten, foto’s, beschrijvingen en samenvattingen van bijvoorbeeld meldingen
 • Registratie van alle beheerelementen van een golfbaan, zoals fairways en greens
 • Bekijken en analyseren van scandata van bodemscanners
 • Registratie objecten volgens eisen BGT/IMGeo standaard

Applicaties: KaartViewer, FME Desktop, FME server, PostGIS, Geoserver

Golf course

Iedere gemeente in Nederland heeft (of krijgt) een KlimaatEffectAtlas waarbij de effecten van de klimaatverandering inzichtelijk worden gemaakt. De effecten worden zichtbaar gemaakt met behulp van de thema’s wateroverlast, hitte, overstroming en droogte. Via Waterschap Rijn en IJssel heb  ik de KlimaatEffectAtlassen voor diverse gemeenten ingericht met behulp van ArcGIS Storymaps. Een paar voorbeelden:

Bekijk de overkoepelende kaart van Waterschap Rijn en IJssel hier.

Applicaties: ArcMap, ArcGIS Server, ArcGIS Online, ArcGIS Storymaps

In Amsterdam is een proeflocatie opgezet voor het testen van verschillende soorten granulaat. Op de testlocatie staan  180 iepen in vijftien verschillende granulaten en substraten. De komende vijf jaar worden de iepen gemonitord door een groep experts. In samenwerking met verschillende partijen, waaronder VrijdagIT verzamelen we deze data op één locatie. Met behulp van een overzichtelijk PowerBI dasbhoard is het mogelijk om de stand van zaken live te volgen. Denk bijvoorbeeld aan vochtmetingen, weerdata, bodemgassen, conditie, groei, etc.

In dit artikel in de Boomzorg kun je hier meer over lezen.

Applicaties: FME, Microsoft Forms, Postgres, Excel, PowerBI

 

De PortaalViewer is het beheersysteem voor de openbare ruimte van woningcorporatie Portaal. Portaal heeft 22.000 complexen in beheer. Dit project is net gestart en nog volop in ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is om al deze complexen in kaart te brengen en optimaal te kunnen beheren.

Applicaties: KaartViewer, PostGIS, Geoserver

Cobra adviseurs gebruikt het voertuigvolgsysteem van TomTom. Iedere rit wordt vastgelegd. Deze informatie heb ik gebruikt voor twee doeleinden:

 • Live volgen van alle voertuigen via de Cobra360+ ProjectenViewer
 • Automatisch verwerken van reistijden in de agenda en urenregistratie van de ERP-systeem Efficy

Applicaties: FME Desktop, FME-server, TomTom API, SQL-server, Efficy, KaartViewer

Boomrisicomanagement is een tool voor het planmatig beheren van bomen, gebaseerd op gecalculeerde risico’s. Het is een tool van Cobra adviseurs, ontwikkeld in samenwerking met Maastricht University. Op basis van een aantal kenmerken van een boom (waaronder boomhoogte en boomsoort) wordt het risico berekend in relatie tot omliggende risicogebieden zoals wegen. In totaal bestaat deze berekening uit meer dan 250 stappen, gebaseerd op zo’n 40 variabelen per boom! Het eindresultaat is een overzichtelijke kaart en lijst met het risico per boom.

Applicatie: FME Desktop, Qgis

Om te voorkomen dat de bomen in Nijmegen verdrogen, monitort Cobra adviseurs het vochtgehalte van de bodem. Deze informatie wordt automatisch via 3G/4G of LoRa verstuurt naar onze servers. Met behulp van 3 API’s analyseer en verwerk ik deze informatie op de kaart. Is het te droog of te nat? Dan volgt er automatisch een notificatie. Wanneer het te droog is gaan de juiste sproeiers automatisch aan. Op mijn LinkedIn pagina kun je hier meer over lezen

Applicaties: FME Desktop, FME Server, KaartViewer, PostGIS, Weathermatic API, Sensoterra API, KPN IoT API

Voor gemeente Zundert heb ik een KaartViewer ingericht voor het registreren van meldingen binnen de raamovereenkomst met open posten (OMOP). Het eindresultaat is erg simpel: een kaart met daarop alle openstaande meldingen in een bepaalde fase/status. De techniek erachter zorgt ervoor dat alle betrokkenen op het juiste moment een notificatie krijgen wanneer zij actie moeten ondernemen. Hierdoor ligt het volledige proces van melding tot afronding volledig vast. Met één druk op de knop kan er ook van alle meldingen een uitdraai worden gemaakt naar een PDF-rapportage.

Applicaties: FME Desktop, FME-server, KaartViewer, PostGIS, Wkhmltopdf

Speciaal voor de greenkeepers van de Enk heb ik een systeem opgezet voor de dagelijkse registratie van activiteiten, inkopen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met behulp van PowerBI worden alle resultaten overzichtelijk in beeld gebracht. Hierdoor is bijvoorbeeld direct inzichtelijk of de uitgevoerde werkzaamheden binnen de begroting passen.

Applicaties: Datatables, Postgres, PowerBI

Het doel van dit project is om met één druk op de knop themakaarten te maken van inventarisaties. Bij Cobra adviseurs wordt gebruik gemaakt van Geovisia voor het vastleggen van kenmerken van bomen tijdens inventarisaties, boomeffectanalyses en inpasbaarheidsonderzoeken. Van de resultaten werden voorheen steeds handmatig kaarten afgedrukt via Geovisia. Aangezien dit aardig arbeidsintensief is, heb ik een FME workspace gemaakt die dit proces volledig automatiseert. Het enige wat je nog met de hand moet doen is de themakaart vanuit Qgis opslaan als PDF.

Applicaties: Geovisia, FME desktop, Qgis

Met één druk op de knop een project voorbereiden voor veldwerk, dat was het doel van dit project. En dat is gelukt! Ieder project bij Cobra adviseurs is ingetekend in de ProjectenViewer. Wanneer je een projectgebied aanklikt wordt direct het Geovisia-bestand klaargezet met de volgende automatische handelingen:

 • Projectgrens uitlezen uit database
 • Referentielagen uitlezen uit landelijke datasets zoals BAG, BGT en Top10NL
 • Geovisia bestand voorbereiden op basis van een template
 • Geovisia bestand aanvullen met projectinfo uit het ERP-systeem Efficy
 • Geovisia bestand voor downloaden beschikbaar maken

Applicaties: KaartViewer, FME desktop, FME-server, PostGIS, SQL-server, Efficy, Geovisia

Interesse gewekt?