ArcGIS Online voor Areal

areal-maasheggen

Areal is een adviesbureau voor projecten in het buitengebied van met name Noord-Brabant. Areal bemiddelt tussen ondernemers en overheid op het gebied van gezonde natuur en fraaie landschappen. Kaarten spelen daarbij een belangrijke rol om inzichtelijk te krijgen in (ruil)percelen en landschapselementen.

Areal heeft Terralytics gevraagd om een webbased GIS-oplossing om het werk zo eenvoudig mogelijk te maken. Na een afweging van diverse applicaties is uiteindelijk gekozen voor ArcGIS Online van Esri. Zeker voor kleine organisaties zoals Areal is ArcGIS Online ideaal aangezien Esri werkt met user-based licenties (in plaats van een licentie per organisatie). Je krijgt dan immers het volledige pakket aan mogelijkheden, voor de prijs van één gebruikerslicentie.

De inrichting voor Areal bestaat uit een Webmap (kaart) en enkele feature service (dataset) voor het in beeld brengen van de landschapselementen die zij in beheer hebben. De Webmap is daarnaast voorzien van enkele algemene basisregistraties zoals kadastrale grenzen, natura2000 gebieden en BRP-percelen.

Dit project van in totaal één dag voor Areal is één van de kleinere projecten die Terralytics op deze manier heeft ingericht. Het laat zien dat met de keuze voor de juiste software snel resultaat te behalen is.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin