Groenbeheer Sportbedrijf Rotterdam

Sportbedrijf Rotterdam heeft een groot aantal locaties met daaromheen een flink areaal aan groen, wegen en andere elementen in de openbare ruimte. Binder Groenprojecten voert hier onderhoud- en renovatiewerkzaamheden uit.

De eerste stap van dit project was het inzichtelijk brengen van het areaal. Met behulp van de BGT, eigen inmetingen en intensief overleg met de betrokkenen is het areaal nauwkeurig in kaart gebracht.

Vervolgens is het onderhoud van start gegaan. Alle locaties waar iets bijzonders aan de hand is worden meldingen geplaatst. Zo zijn alle betrokkenen altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin