Storymaps Waterbeheer-programma

Waterbeheerprogramma Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel schrijft iedere vijf jaar document met daarin de visie en plannen voor de komende jaren. Dit is het waterbeheerprogramma. Het nieuwe waterbeheerprogramma voor de periode 2022-2027 wordt in een modern jasje gegoten door gebruik te maken van Storymaps. Mijn opdracht voor het waterschap bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opzet datastructuur om beheer voor de komende jaren goed te organiseren met behulp van ArcGIS Server, ArcCatalog en Geosticker
  • Verzamelen en verwerken van bestaande en nieuwe databronnen met behulp van ArcGIS PRO
  • Ontsluiten van alle gegevens via ArcGIS Online
  • Opzetten van van duidelijke Storymaps, waarbij tekst en beeld op een aantrekkelijke en duidelijke manier zijn gecombineerd

Dit project wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. Zodra het Waterbeheerprogramma is vastgesteld kan ik directe links naar de collectie van Storymaps toevoegen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin