Analyse ontbossing KAZA regio

kaza-ontbossing

WWF heeft Terralytics gevraagd om diverse analyses uit te voeren omtrent de ontbossing in de KAZA regio in Afrika. WWF voert diverse projecten uit om de ontbossing te verminderen en streeft naar het behoud van bossen en natuur. In deze storymap is de achtergrond van dit project verder beschreven.

Op dit moment bestaat de analyse uit 3 onderdelen:

  1. Ontbossing op kleine schaal onderscheiden van ontbossing op grote schaal
  2. Data ontbossing koppelen aan de resultaten van een enquête rondom een WWF-project voor landbouw met minimale verstoring van de grond
  3. Data ontbossing vergelijken met een analyse van landgebruik

Alle drie de analyses zijn uitgevoerd met FME Desktop, in combinatie met Excel voor de visualisatie van de data in grafieken. De ontbossingsdata die als uitgangspunt is gebruikt voor de analyses is door WWF aangeleverd. De dataset bevat informatie over het jaar van ontbossing in de periode 2006-2020 en is opgebouwd met het BFAST algoritme. Dit algoritme maakt het mogelijk om met behulp van de idexen NDVI en SAVI te ontdekken waar veranderingen plaatsvinden in het landschap, zoals ontbossing. Het resultaat is een raster (geotiff).

Het project is op dit moment nog in volle gang. Terralytics voert dit doorlopende project uit als vrijwilligerswerk. WWF heeft nog diverse wensen om meer inzicht te krijgen in ontbossing, locatie en verplaatsing van flora en fauna. Wordt vervolgd!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin