Projecten

areal-maasheggen

ArcGIS Online voor Areal

Areal is een adviesbureau voor projecten in het buitengebied van met name Noord-Brabant. Areal bemiddelt tussen ondernemers en overheid op het gebied van gezonde natuur

Lees meer >>>
verkeerscirculatiescan

Verkeerscirculatie in beeld

In een samenwerking van Bas Tutert (T4Technology) hebben we onlangs een tool uitgewerkt voor het in beeld brengen van de verkeerscirculatie bij wegafsluitingen. De tool geeft direct

Lees meer >>>
Arcgis-Experience-builder

Dashboard Weer en Water

Waterschap Rijn en IJssel maakt al jaren gebruik van een dashboard voor het monitoren van het water. Denk hierbij aan thema’s als grondwaterstanden, waterstanden, neerslag

Lees meer >>>
Oirschot-Storymap-IMBK

Storymaps Oirschot

Gemeente Oirschot wil bewoners graag duidelijk inzicht geven in de projecten en beheer van de openbare ruimte voor de komende jaren. De opdracht voor dit

Lees meer >>>
Georefereren-Doesburg-1832

Historische kaarten Doesburg

Op verzoek van Monumentenvereniging en Gestichten Doesburg zijn diverse historische kaarten over elkaar heen gelegd (georefereren). Hierdoor is het mogelijk om de ontstaansgeschiedenis van Doesburg door

Lees meer >>>