Ontwikkelingen GreenViewer De Enk 2019

GreenViewer-Handmetingen-Portaal

Een gemiste kans van veel grote projecten is het niet delen van tussentijdse resultaten. Dat gaan we dit keer dus anders doen! Daarom deel ik hierbij een kleine greep uit de ontwikkelingen in 2019 voor de GreenViewer bij de Enk Groen & Golf en Binder Groenprojecten.

App handmetingen

De greenkeepers van de Enk voeren dagelijks metingen uit om de golfbaan in optimale conditie te houden. Waar mogelijk gebeurt dit automatisch. Voor de metingen waarbij dit niet het geval is hebben we een app ontwikkeld. Met deze app kan de greenkeeper direct op de golfbaan metingen registreren. Denk bijvoorbeeld aan de hardheid, stimp en pH-waarde.

Deze gegevens koppelen we automatisch aan alle spelonderdelen en gebruiken we voor analyses over langere perioden. Dreigt er een bovengrens of ondergrens te worden overschreden? Dan volgt er automatisch melding om hier snel op te kunnen reageren.

GreenViewer Portaal

Dit jaar hebben we alle apps op elkaar aangesloten en ontsloten via één Portaal: GreenViewer. Zo zijn onder andere de app voor Tijdschrijven, de KaartViewer, het dashboard en ook de eerdergenoemde app voor handmetingen allemaal toegankelijk met één account. Alle projecten en accounts worden één keer geregistreerd en vervolgens overal toegepast. Klik hier voor meer info over de projecten die onderdeel zijn van de GreenViewer.

BinderViewer

De BinderViewer is een aparte inrichting van de Geonovation KaartViewer, gericht op het beheer van daktuinen en industrieterreinen. Zo is er onder andere een werkproces ingericht voor de inspectie van daktuinen. De inspecteur voert de inspectie van de daktuin in via de kaart. Bij het opslaan wordt direct een rapportage verstuurd naar de opdrachtgever, voorzien van locatie, inspectieresultaten en foto’s. Zo zijn alle betrokkenen direct op de hoogte.

Hebben we nog iets te doen in 2020?

Natuurlijk is er genoeg te doen. Zo hebben we in 2019 in samenwerking met Holland Innovative een groeimodel ontwikkeld voor het gras van de golfbanen. Afgelopen tijd hebben we gekeken of op basis van dit model gericht kunnen beluchten, bemesten en bezanden.  De eerste resultaten zijn veelbelovend. Begin 2020 maken we hier een volwassen product van! Daarnaast gaan we verder met de ontwikkeling van een applicatie waarbij alle data die we verzamelen gemakkelijk geanalyseerd kan worden. Hierover binnenkort meer!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin