Geocaching – De nieuwe Rijnlandse Keur: deregulering

Goed bezig Djoerd! De eerste stap is geslaagd! Nu eens kijken of het lukt om de rest van de puzzel op te lossen!

Beschrijving

Het hoogheemraadschap beschermt het land tegen het water. En waar we het water wel graag zien (in sloten, meren en kanalen) regelen we het zo dat het niet te veel is, niet te weinig en van goede kwaliteit. Voor nu en in de toekomst.

De maatschappij vraagt al jaren om minder regels, het hoogheemraadschap van Rijnland doet het nu met “Ja, tenzij”: alles mag in een watersysteem, tenzij het echt niet kan. Een mooi voorbeeld van bestuurlijke en administratieve innovatie. Rijnlandse regels staan in de Keur, tot voor 2015 met voornamelijk verbods- en gebodsbepalingen: alles is verboden of juist verplicht. Maar een verbod was zelden een absoluut verbod.

Een bruggetje over een sloot leggen mocht dan niet maar als iemand dat toch wilde, kon hij daarvoor een vergunning aanvragen, een ontheffing op dat verbod. In die vergunning zette Rijnland dan de voorwaarden waaraan voor de uitvoering en de constructie van die brug voldaan moest worden. Voor eenvoudige werken, zoals zo’n bruggetje of een steigertje, moest je telkens weer een vergunningprocedure doorlopen met telkens dezelfde voorwaarden. Die repeterende voorwaarden hebben we toen opgenomen in algemene regels en als iemand zich daaraan hield, had hij geen vergunning meer nodig: men kon volstaan met een melding. Zo gleed het credo ‘het mag niet, tenzij’ bij vergunningen naar ‘het mag, mits” bij meldingen. Voor de herziening van de regels in 2015 is Rijnland nog verder gegaan met deregulering: nog minder regels en meer vertrouwen op het gezonde verstand van een initiatiefnemer. In Nederland was dit in de waterschapswereld een fundamentele en innovatieve herziening: uitgangspunt werd daarbij het principe “Ja, tenzij”: veel handelingen in een watersysteem zijn toegestaan mits de initiatiefnemer voldoende zorg in acht neemt voor dat watersysteem (zorgplicht). Een risicobeoordeling werd de grondslag: hoe hoger het risico van een initiatief voor het watersysteem hoe strenger de regels. Een en ander loopt van zorgplicht (laag risico) via algemene regels (gemiddeld risico) en vergunning (hoog risico) naar een eventueel absoluut verbod (zeer hoog risico). Van ‘nee, tenzij’ via ‘ja, mits’ naar ‘ja, tenzij’. Rijnland loopt hiermee voorop in Nederland. Veel geïnteresseerde overheden kijken belangstellend mee.
De nieuwe regels zijn vanaf 1 juli 2015 in werking.

Voor het doen van deze multi zijn de volgende dingen een must
1. smartfoon met internetverbinding (of een uitdraai van de Rijnlandse uitvoeringsregels van de keur op: http://www.rijnland.net/uw-loket/Werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij)
2. een rekenmachine (of rekenmachine-app)
3. kennis van uw GPS (projecteren)
4. de mogelijkheid om in Rijksdriehoeksmeting te rekenen (op GPS of een app)
5. doorzettingsvermogen

 

De multi is het best wandelend of met de fiets te doen. Een aantal punten is namelijk niet met de auto bereikbaar. De totale afstand van beginpunt tot aan de cache is ca. 7,5 kilometer. Heen en terug ongeveer 13 kilometer. Ook is terugreizen vanaf de cachelocatie naar het beginpunt met OV mogelijk. In de cache zijn routebeschrijvingen te vinden voor de alternatieve terugweg.

 

De multi:
Parkeren kun je op N52 08.335 – E04 28.730 of N52 08.390 E04 28.875

Start trail: N52 08.458 E04 29.005

Wandel/fiets naar het startpunt van de wandeling op N52 08.358 E04 29.047

WP01:  N52 08.183 E04 28.601
Voor je zie je een terrein van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Wat doet Rijnland op dit terrein?
1. Drinkwater maken (A=2)
2. Vissen kweken (A=1)
3. Afvalwater zuiveren (A=3)

WP02: N52 08.559 E04 28.016
Kijk naar het oosten. Welk “instrument” hanteert Rijnland volgens de Rijnlandse keur voor de aanleg van de oeverbekleding die u daar ziet?
A Zorgplicht (B=1)
B Algemene regel (B=2)
C Vergunningplicht (B=3)

Welk nummer staat op de deze brug? Dat is C.

WP03: N52 08.912 E04 27.985
Wat betekenen de gele bordjes met de letter erop aan de waterkant?
Oever van zand (D=1)
Hier ligt een leiding/kabel (D=2)
In de zomer ondiepe doorvaart (D=3)

WP04:  N52 08.996 E04 27.929
Kijk naar het westen. Hoe heten de vier grote grijze dingen met een witte kop die in het water staan? Stapeltel het woord (enkelvoud). Dat is E. Hint: het gezochte woord heeft acht letters.

Aan welk regelnummer uit de Rijnlandse Keur toets je die dingen vervolgens? Dat is F.

WP05: N52 09.416 E04 28.355
Kijk naar het noordwesten. Aan welk regelnummer uit de Rijnlandse Keur toets je het houten object wat je daar in het water ziet? Dat is G.

Hoe heet dit water?
Rijn (H=5)
Rijn-Schiekanaal (H=6)
Vliet (H=7)

Hoe breed is dit water ongeveer, gemeten ten noorden van het punt waar je nu staat (breedste punt)?
5.000 cm (J=50)
75.000 mm (J=75)
1.000 dm (J=100)

Uit welk jaar is de molen? Dat is K.

Bepaal nu WP06: (j+e+f+a+b)(h)(b)(g-f)    ((k/((e*h)+b))+d)(j/(h^2)(e)(d+a)(f-g+a)

WP06
Vlakbij dit punt is een bordje op de gevel bevestigd over de historie van dit gebouw. Er staat één naam van een persoon op, waarvan voor- en achternaam met dezelfde letter beginnen. M is de letterwaarde van deze letter.

Bereik WP07 door bij het kleinste getal van WP06 53 op te tellen en bij het hoogste getal van WP06 53 af te trekken. Mocht dit punt midden op de weg liggen, blijf dan voor je eigen veiligheid op de stoep.

WP07
Maak voor WP08 hier een projectie van 602 meter over 0,65 graden 

WP08
Als het goed is kom je nu uit bij een paar bankjes. Loop anders naar deze bankjes toe. Ga bij de meest oostelijke bank staan en kijk naar het noorden. Uit welk jaar is het object dat je daar ziet? Dat is P.

Aan welk regelnummer uit de Rijnlandse keur worden deze objecten getoetst? Vermenigvuldig dit cijfer met 4 om Q te vinden.

De bankjes zijn vernieuwd en de oude aanwijzing is verdwenen. Projecteer: 684 meter over 17,4 graden en vindt alsnog WP09.

WP09
Kijk naar het noorden. In  het water  zie je daar een rond ding. Aan welk regelnummer toets je dit ronde ding? Dat is R.

Voldoet deze aan de algemene regel?
1=nee (S=1)
2=ja (S=2)
3=er is voor dit object geen algemene regel (S=3)

Bepaal op dit punt de eindlocatie van de multi en de plaats van de cache:
N52 (b)(m-q-f-d).(p-c-k+a)(c-j-j+r)(d-b)
E04 (m/e)(q+e-h-d)(g-a+b)(q+s)(r-a-b)

In de cache vind je informatie voor de terugweg (per OV en/of een routebeschrijving voor een andere route terug (wandelend of per fiets)).

!! LET OP: Vergeet de de gegevens voor de bonus: GC6XBX6 – Hoogheemraadschap van Rijnland – de BONUS niet te noteren. De andere gegevens die u nodig heeft om de BONUS kunnen vinden vindt u in GC6X566 – Hoogheemraadschap van Rijnland – de kust

De cache ligt er met toestemming van de beheerder van het gebouw. Zorg dat u de doorgang(en) niet blokkeert, mocht u de eindlocatie met bv. de auto bezoeken! De cache is per 01/08/2020 een klein stukje verplaatst. De berekening en hint zijn aangepast. Omdat het terrein minder begroeid is geworden is ook de grootte van de cache aangepast. Dank aan de proeflopers om de punten te controleren!

Veel plezier!

Meer informatie

  • Klik hier voor extra hints (maar probeer het eerst zonder hints op te lossen)
  • Meestal is een telefoon voldoende om mee te navigeren. Heb je een Garmin of ander gps-device? Dan kan dat het geocachen wat gemakkelijker maken.  
  • Kom je er echt niet uit? Bel me gerust. Desnoods kom ik ter plaatse mee helpen de puzzel op te lossen!

Smaak te pakken gekregen? Deze cache is net zoals miljoenen andere caches verstopt door één van de vele geocachers via www.geocaching.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin