BGT-downloader

BGT-downloader-parameters

Via de landelijke voorziening PDOK is een API beschikbaar voor het downloaden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Om een API te bevragen is normaal gesproken enige programmeerkennis nodig. Met behulp van de custom transformer ‘BGT-downloader’ in FME is dat niet meer nodig! In dit artikel leg ik uit hoe de transformer is opgebouwd en wat je ermee kunt.

Wat is de BGT?

De afkorting BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen en gebouwen. Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. (bron: Digitaleoverheid.nl)

Wat is de BGT-API?

De term API staat voor Application Programming Interface . Een API is een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren. De BGT Download API die beschikbaar is via PDOK maakt het mogelijk om stukken van de BGT te downloaden. Hierbij zijn verschillende parameters op te geven zoals het gewenste gebied, bestandsformaat en objecttypes. Ook is het mogelijk om alleen wijzigingen na een bepaalde datum op te vragen. Zo is het mogelijk om met behulp van een (geautomatiseerde) script data op te halen, zonder tussenkomst van handmatige, menselijke handelingen.

Wat is FME en wat is een custom transformer?

FME is een applicatie van Safe Software. Het is een tool om een veelvoud van databronnen te lezen, bewerken en wegschrijven. Dit gebeurt aan de hand van transformers. Iedere transformer voert één specifieke handeling uit, zoals het filteren van bepaald projectgebied of het sorteren van data. Het zijn dus een soort bouwblokken. Een serie van transformers achter elkaar vormt een workspace. Soms is het handig om (een gedeelte van) deze transformers te groeperen zodat de handelingen gemakkelijk kunnen worden herhaald in andere processen. Zo’n groepering van transformers in een nieuw bouwblok heet een Custom transformer. Een custom transformer kan worden voorzien van parameters die door de eindgebruikers zelf kunnen worden aangepast. Een custom transformer kan worden gedeeld met andere gebruikers binnen de FME-hub.

Hoe werkt de BGT-downloader?

Eén van de custom transformers binnen de FME-Hub is de BGT-downloader. Deze custom transformer is ontwikkeld door Terralytics. De BGT-downloader bevat een een aantal parameters die zijn gebaseerd op de API.

BGT-downloader-parameters

Deze parameters worden gebruikt in het achterliggende proces van transformers/bouwblokken. Dit proces ziet er als volgt uit:

BGT-downloader

Flink wat stappen dus! Omdat de BGT-downloader is gedeeld via de FME-hub hoeft niet iedereen dezelfde achterliggende stappen te herhalen, maar is het voldoende om alleen de gewenste parameters aan te passen. Dat scheelt een hoop werk.

De BGT-downloader wordt inmiddels al ruimt 1,5 jaar door veel organisaties gebruikt. Omdat er nog steeds nieuwe wensen zijn (en omdat de API kan wijzigen) wordt de custom transformer regelmatig bijgewerkt. Maak je zelf ook gebruik van deze custom transformer en heb je ideeen voor verbetering? Geef ze dan door via de FME-hub of stuur direct een mail.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin