Geovisia één-klik projectvoorbereiding

Met één druk op de knop een project voorbereiden voor veldwerk, dat was het doel van dit project. En dat is gelukt! Ieder project bij Cobra groeninzicht is ingetekend in de ProjectenViewer. Wanneer je een projectgebied aanklikt wordt direct het Geovisia-bestand klaargezet met de volgende automatische handelingen:

  • Projectgrens uitlezen uit database
  • Referentielagen uitlezen uit landelijke datasets zoals BAG, BGT en Top10NL
  • Geovisia bestand voorbereiden op basis van een template
  • Geovisia bestand aanvullen met projectinfo uit het ERP-systeem Efficy
  • Geovisia bestand voor downloaden beschikbaar maken

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin